ಕವನ

ಚಳಿಗಾಲದ ಚುಟುಕು

ಗುದು ಗುಡುವ ಚಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ

ಒಂದೊಂದು ಥರಾ.
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಉರಿಗಾಳಂತ
ಚುಟುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾII ರಜನಿ


ಚಳಿಗಾಲದ ಚುಟುಕು
*****************

1.
ಸೌದೆ ಒಲೆಯ
ಕಾವು
ನಿನ್ನೆದೆ ಗೂಡು.

2.
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ಹುದುಗಿ ಬರದ
ದೋಸೆ ಸಂಪಣ
ನಿನ್ನ ಮೌನ.

3.
ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿನ
ಚದುರಿದ
ಮಲ್ಲಿಗೆ…
ಮರ ಉದುರಿಸಿದ ಎಲೆ.

4.
ಗರಿಕೆ
ಮೇಲಿನ ಇಬ್ಬನಿ
ನಿನ್ನ ನಾಸಿಕದ
ಬೆವರು.

5.
ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಡಿಲಿಸಿದ
ಕೂಡಲೇ …
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಚಳಿ.

6.
ಪಿಸು ಮಾತು…
ಮುತ್ತು
ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೆ
ಬೇಗನೆ ಕತ್ತಲ
ಕೊಡುಗೆ.

7.
ಸುರಿಯುವ
ಹಿಮದ ಬಿಳಿ
ರಗ್ಗೊಳಗಡೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು
ಹಲ್ಲು…

8.
ಕೊರೆಯುವ
ಕೈ
ಮುಟ್ಟಿಸಿ
ಕೆಣಕುವ
ನಿನ್ನ ಆಟ..

9.
ಬಾಟಲೊಳಗೆ
ಕೂತ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ..
ರೂಮಿಗೆ
ಬಾರದ ನೀನು…

10.
ಊಟಕ್ಕೆ
ಕೊಟ್ಟ ನೆಂಚಿಕೆ
ನಿನ್ನ
ಬಿಸಿ ಮುತ್ತು.


ಡಾII ರಜನಿ

Comment here