ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್

ತಂದೆ ಜೀವಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮ ಭಾಗ-ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು

publicstory


ನವದೆಹಲಿ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಮನಾದ ಭಾಗ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

2005ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ (2005) ಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಈ ಹಕ್ಕು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ತಂದೆ ಬದುಕಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರಲಿ. ಜೀವಂತ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 2005ರಿಂದಲೇ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಮನಾದ ಭಾಗ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು 9-9-2005ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Comments (2)

  1. It is empowered to have an equal share of the father’s property to the daughters born in the year of 1969

Comment here