ಕವನ

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಹಸುರು

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಹಳದಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜೀವ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕವನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಜನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡು ಭಾಷೆ ಸೊಗಡಿನ ಈ ಕವನವು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಜೀವದ ಹುಟ್ಟು, ನಿರ್ಗಮದ ಅಂತಸತ್ವದ ಬಗೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನವ ರಾತ್ರಿಯೆಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ರಂಗುಗಳ ಹಬ್ಬ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣಗಳ ರಂಗು.‌ ಈ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಡಾ.ರಜನಿ ಅವರಿಂದ‌ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು

ಹಸುರು
******

ಹಸಿರು ಹಸಿರೇ
ಉಸಿರು

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡಲು ಹಸಿರು
ಅಂಚು ನೀಲಿ

ಎಲೆ ಹಸಿರು
ಗಿಣಿ ಹಸಿರು

ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು
ಪೈರು ಹಸಿರು

ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು
ಹಸಿರ ಬಸಿರು

ಹುಳ ಹಸಿರು
ಕಪ್ಪೆ ಹಸಿರು

ಹಾವು ಹಸಿರು
ಬಟಾಣಿ ಹಸಿರು

ಬಸಿರಿಗೆ ಬಳೆ ಹಸಿರು
ಹಸಿರು ಸೀರೆ

ಸಸ್ಯ ಶಾಮಲೆ ಹಸಿರು
ಪ್ರೀತಿ ಹಸಿರು

ಸ್ನೇಹ ಹಸಿರು
ಎಳೆಯದೆಲ್ಲ ಹಸಿರು

ಹಸಿರು ಫಲ ಬೆಳೆ
ಸಮೃದ್ಧಿ

ಹಸಿರಿಲ್ಲದೆ
ಉಸಿರಿಲ್ಲ

ಉಸಿರಿಲ್ಲದೆ
ಹೆಸರಿಲ್ಲ

ಬಿಡು ..ಹಸಿರು ವಿಷ
ಕಣ್ಣ ಪಿಸುರು

ಹಸಿರು ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ
ಹಸಿರು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕೆಂಪಾದ ಹಾಗೆ.


ಡಾII ರಜನಿ

Comment here