ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್

ಭಾರತಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆಯ್ಕೆ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಧುಗಿರಿ ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Comment here