ಕವನ

ಹೋಳಿ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಓಕುಳಿ

ಹಸಿರು ಹಾಸಿನೊಳಗಿಂದ
ಕೆಂಪು ,ಹಳದಿ…. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ
ಹೂಗಳು

ಸುತ್ತ ನೋಡೆ…
ನೀಲಿ ಚಾದರದಡೀ
ಬಣ್ಣಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಆ ದೇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ
ಮನುಜನಿಗೆ ನಿಲುಕದ…
ಇಂಥ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಲ್ಪನೆ

ಹೂ ಹುಟ್ಟಿ ಉದುರಿ
ಬಣ್ಣ ಕಳಚಿ…ಎಲ್ಲ..ಖಾಲಿ….

ನಲ್ಲೆಯ ಕದಪಿನ ಕೆಂಪು
ಕಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು
ಗುಲಾಬಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ

ಮುಂಗುರುಳ ಕಡು ಕಪ್ಪು
ಕೆನ್ನೆ ಹರಿಶಿನ

ಹುಸಿಮುನಿಸಿನ …ಕಣ್ಣ ಹಸಿರು

ಕಳೆದು ಬಸಿರು
ಬಿಳೀ ನೈದಿಲೇ….

ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ
ಕಾಮ ಕಳಚಿ…
ಬಣ್ಣ ಬರಿದಾಗಿ

ರಾಚುವ ಬಣ್ಣಗಳು
ತಂದರೂ ನೆನಪಿನ ಭರಾಟೆ

ದೇವನ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೆ
ಸೋತು….

ಕಾದು ಬಣ್ಣ ಬರಿದಾಗಲು…

ಕೆನ್ನೆ ಒದ್ದ… ಮೊಮ್ಮಗಳ
ಅಂಗಾಲು ನಸು ಕೆಂಪು..
ತುಟಿ ಚಿಗುರು…ಹಾಲು ಇಬ್ಬನಿ.

ಡಾ// ರಜನಿ ಎಂ

Comment here