ತುಮಕೂರು ಲೈವ್ಪೊಲಿಟಿಕಲ್

ಮೊಹರಂ ನಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದರು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್

Publicstory/prajayoga

ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ: ಹೆಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಬ್ಬ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಸಿ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಗನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ತಲ್ವಾರ್/ಖತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಯುವುದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹೆಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಾಸಕರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿದದ್ದು ಜನರ ಉಮೇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

Comment here