ಕವನ

ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದಿನಾಚಣೆ: ಕವನ ಓದಿ- ಪೋರಿ

ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಏನು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಾ. ರಜನಿ ಬರೆದಿರುವ ಪೋರಿ ಕವನವೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು‌ ನೋಡಬೇಕಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ

ಪೋರಿ
******

ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಕನಸು
ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದು ….

ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ
ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು
ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ …

ನಾನು ನಿನ್ನ
ಮಗಳಾಗಲು
ಸಾಧಕಿ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ …

ನಾನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದ
ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲ …

ದೇವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೃಷ್ಠಿ…
ನಾನು ಸೃಷ್ಠಿಸಬಲ್ಲೆ…

ನಾನೇ…

ಒಂದು ಭೂಮಿ
ಒಂದು ನೀಲಿ ಆಕಾಶ…

ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ
ಯೋಜನೆ ನನಗೆ
ಹೇಳಬಲ್ಲೆ…

ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿದೆ
ಹೃದಯವಿದೆ….

ನಾನು ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲೆ..

ನಾನು…

ನಾನೇ….


ಡಾII ರಜನಿ

Comment here