ಜನಮನ

ಬಾಳಾ ತ್ರಾಸರೀ ಕೊರೊನಾ ಇಂದ ಬದುಕ ಬೇಕರೀ ಬ್ಯಾರೀ ಥರಾ…

ಡಾ.ರಜನಿ


ಮನೆ ತುಂಬ ದಿನಸಿ
ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಹೂರಗೆ
ಟಿ‌ವಿ…ಯಪಿಎಸ್,ಟಾಯ್ಲೆಟ್,ಫೋನ್
ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಯೊಳಗೆ…
..ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗ್ .ಬರದೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ….
ಆಚೆಗೆ

ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಬ್ಯಾಳಿ ಇಲ್ಲ ತಳದಲ್ಲೀ
ಹಾಲಿಲ್ಲ ಮಗೀಗೇ

ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಸಬೇಕು
ಫೋನಿಗೆ
ಸಾವುಕಾರ ಬಟವಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಮನೇಲಿ ಅವ್ವ
ಕಳಿಸಬೇಕು ರೂಕ್ಕ
ಕಂಡವರ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ

ಮನೆಲೀ ಇರು ಅಂದರಾ
ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಿ
ಮನೀ ಅದಾ ಊರಲ್ಲಿ
ಹೋಗಾಬೇಕಾ ನಾ ಅಲ್ಲೀಗೀ
ಇಲ್ಲೀರೋದು ಮನೀ ಅಲ್ರೀ
ಹೋಟೇಲೂಟ
ಪಾಕೀಟಾಲು
ದುಡಿಮೆ ರೀ
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಲಗು
ಶೆಡ್… ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು
ಒಲೀ ಹಚ್ಚೀ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ
ರಸ್ತೆ ಬದೀ
ತಿಂದು ಗೊತ್ರಿ
ಸಂಡಾಸಿಗೋಗಿ ಕೈ ತೋಳಿಯೋದೇ
ಈಗ ಕಲ್ತಿವ್ರೀ
ಬಾಳಾ ತ್ರಾಸರೀ ಕೊರೊನಾ ಇಂದ
ಬದುಕ ಬೇಕರೀ ಬ್ಯಾರೀ ಥರಾ
ಕಲಿಲಕ್ಕಾ ಟೈಮ ಕೊಡವಲ್ದೀ

Comment here