ಕವನ

ಕವನ :ರಿಮೋಟ್


ಟಿ. ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಗಾಗಿ
ಎ.ಸಿ ರಿಮೋಟ್ ಗಾಗಿ
ಕಿತ್ತಾಡುವಾಗ

ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ
ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು
ಯಾರು ಯಾರು
ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ….

ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ತಣ್ಣಗೆ
ತಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು…

ಹಾಗೂ ರಿಮೋಟ್ ಗೆ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್
ಹಾಕುವವರು
ನಾವೇ
ಆಗಬೇಕೆಂದು…

ರಜನಿ

Comment here