ಕವನ

ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣವ ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ…

ದೀಕ್ಷಾ ತುಮಕೂರು


ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಚರ್ಮವ ಸುಲಿದು ಬನ್ನಿ ಜಾತಿ – ಮತಗಳೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವವ ತೊರೆದು ಬನ್ನಿ ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಷರವ ಕಲಿತು ಬೆಳೆಸೋಣ ಬನ್ನಿ……. ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣವ ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನವ ಹೊತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಡ ಬನ್ನಿ ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮದ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಸೋಣ ಬನ್ನಿ….

Comment here