ಕವನ

ಕವನ ಓದಿ: ಹೃದಯ

ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಬ್ಬು ,ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ತಪಾಸಣೆ, ಇಸಿಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬಾರದು.. ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕವನದ ಧಾಟಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ದ್ದಾರೆ ಡಾll ರಜನಿ

ಹೃದಯ
*******

ಹೃದಯದಲಿ
ನದಿ ಓಡಿದರೆ ಆಗದು❤️

ರಕ್ತ ಸಲೀಸಾಗಿ
ಸಾಗಬೇಕು😊

ನಲ್ಲನ ನೆನೆದಾಗ
ಬಡಿತ 150 ಆದರೇನು🤗

ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದಾಗ
ಬಡಿದು ಸುಸ್ತಾಗ ಬಾರದು😩

ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೊಬ್ಬು
ಹೃದಯದ ಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟ
ಕಟ್ಟಬಾರದು😉

ನಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎದೆ ಬಡಿತ ತಪ್ಪಬಹುದು
ಅದಾಗಿ ಅದೇ ತಪ್ಪಬಾರದು🥰

I love you too ಅಂದಾಗ ಉಬ್ಬು
ಆದರೆ ಇಸಿಜಿ ಯಲ್ಲಿ ST wave ಉಬ್ಬಬಾರದು😐

ಏದುಸಿರು….😁
ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದಾಗ ಬರಬಾರದು😐

ಸಿಹಿಮುತ್ತು ಉಂಡಾಗಲೂ
ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು😘

ರಾಧೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ
BP ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು😊

ದಿನಾ ಓಡಬೇಕು
ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೃದಯ💜💟

ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆವರ ಹನಿ ಬೇಕು
ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆವೆತು ಹಣ್ಣಾಗ ಬಾರದು😏

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು
ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು😦

ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಹೃದಯ
ಚೆಕ್ ಅಪ್ ಬೇಕು🙏

ನಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಸೋಲು
ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಸೋಲ ಬೇಡ ಓ ಹೃದಯವೇ😍

ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು
ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ💝💝

ಡಾII ರಜನಿ

Comment here