ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

ವೈಕುಂಠ ದರ್ಶನ ಚಿತ್ರಾವಳಿ

ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವೈಕುಂಠ ದರ್ಶನದ ಚಿತ್ರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಝಲಕ್.

Comment here